NES-terapia

The BioEnergetiX WellNES System

NES-terapia, on kokonaisvaltainen terveydenhoitojärjestelmä, joka on syntynyt kvanttiteorian, biofysiikan ja kiinalaisen lääketieteen pohjalta.

NES terapia perustuu käsitteeseen ihmisen kehokentästä, joka NES-järjestelmän mukaan muodostuu kehon energia- ja informaatiokentistä. Se on kehon tärkein ohjausjärjestelmä, joka ohjaa ja hallitsee kehon toimintoja.

NES-terapia toimii erinomaisesti terveyden ja hyvinvoinnin ylläpidossa ja edistämisessä. Se antaa lisää elinvoimaa ja vireyttä. Kuntoilijat ja urheilijat saavat lisää tasapainoa ja suorituskykyä. NES-terapia toimii tehokkaana tukena elämän muutostilanteissa ja auttaa stressinhallinnassa. NES-terapiasta on erityisesti hyötyä myös kroonisten sairauksien hoidossa.

The BioEnergetiX WellNES System on kolmiportainen menetelmä, joka näyttää kehon energeettisen tilan ja korjaa siinä olevia häiriöitä.

NES Provision

miHealth

Paranteet

NES ProVision

Kehokentän skannaus; tila luetaan tietokoneeseen liitetyn lukulaitteen avulla. Tuloksesta selviää missä kohdin kehoa energia- ja informaatiokentissä on häiriöitä ja tukoksia; terveysongelmien syyt.

NES-analyysistä selviää terveydentilaasi liittyen mm. seuraavaa:

  • sydän- ja verenkiertojärjestelmän tila
  • ruoansulatus- ja hermojärjestelmän tila
  • aineenvaihdunta / ravitsemustila
  • tuki- ja liikuntaelinten tila
  • mentaalinen ja emotionaalinen tila

​NES miHealth laite

NES miHealth käyttää biosähköstimulaatiota ja magneettikenttiä välittääkseen elimistölle informaatiota, jota se tarvitsee palautuakseen luonnontilaan.

Laite puhdistaa energiatukokset, vapauttaa triggeri pisteet ja korjaa energiavirran koko kehossa. Asiakkaat kokevat usein välitöntä helpotusta oireissaan. miHealth hoito stimuloi kehon omaa synnynnäistä paranemiskykyä.

NES Infoceuticals (paranteet= bio-informaatio)

Kun kehon energiatukokset on poistettu miHealt laitteella, voidaan hoitoa jatkaa kotona päivittäisen NES-paranne protokollan mukaisesti. NES ProVision suosittelee kehokentän analyysin pohjalta NES-paranteita, jotka ovat sillä hetkellä kaikkein tärkeimpiä kehon hyvinvoinnille. Niitä käytetään noin kuukauden ajan, jonka jälkeen analyysi toistetaan.

Kehokentän häiriöiden korjaamiseen on yli 70 erilaista bio- informaatio valmistetta. Jokainen NES-paranne on energeettinen valmiste, niiden vaikutus perustuu bio-informaatioon, joka on lasereilla koodattu mikromineraalien atomirakenteeseen. NES- paranteet sisältävät lisäksi vettä, kasvipohjaisia kolloidisia mineraaleja ja pienen määrän alkoholia säilöntäaineena. NES- Paranteet palauttavat kehokentän eheyden ja siten kehon oman paranemiskyvyn.

NES-järjestelmä perustuu

Australialaisen Peter Fraserin tutkimuksiin, joita hän teki yli 35 vuotta. Peter Fraser toimi kiinalaisen lääketieteen ja akupunktion professorina Victorian yliopistossa Melbournessa sekä opetti homeopatiaa ja ayervedaa.

Hän todensi kiinalaisen lääketieteen vuosituhansia vanhoja teorioita kokeellisesti ja yhdisti ne moderniin biologiaan, anatomiaan sekä fysiologiaan. Viimeiset 25 vuotta hän tutki biologisten järjestelmien tiedonsiirron periaatteita ja löysi ihmisen kehokentän. Hän myös kehitti kehokentän korjaajat, NES-paranteet (Infoceuticals).